Boeren mogen weer volop melken

De Nederlandse melkveehouders zijn er klaar voor. Na dertig jaar mogen ze weer volop melken; het zo gehate Europese Melkquotum is afgeschaft.

Het FD van 21 maart 2015 meldt dat melkveehouders vorig jaar al aanzienlijk meer koeien lieten dekken – en die kalveren in deze periode. De boeren anticipeerden zo op het verdwijnen van het melkquotum. De koeien die hebben gekalfd, zijn klaar om melk te produceren. Daarnaast werd door de boeren geïnvesteerd in de opfok van kalveren, die nu ook op het punt staan melk te produceren.

De afgelopen twee jaar hebben boeren al zo’n 5 procent meer gemolken, met een historisch hoge melkprijs. Een megaboete uit Brussel namen ze daarbij voor lief. Voor dit jaar is de verwachting dat opnieuw 5 procent meer gemolken zal worden. De komende vijf jaar zal de Nederlandse melkproductie waarschijnlijk 15 procent stijgen.

Toename wereldvraag

Angst dat overproductie de melkprijzen onder druk zal zetten, is er bij de meeste partijen, waaronder boerenorganisatie LTO, niet. Er is geen Europa meer dat productie stimuleert en de wereldvraag naar zuivel nam toe, vooral in Azië, Afrika en Noord-Amerika.

De reden om het Europese Melkquotum af te schaffen, is dat het systeem achterhaald raakte. De groeiende wereldbevolking en opkomende economieën in Azië deden de vraag naar melk structureel stijgen. Europa kan het zich niet langer veroorloven toe te kijken hoe de VS, Nieuw-Zeeland en China een steeds groter deel van de zuivelmarkt naar zich toetrekken.

In 2013 werd daarom het besluit genomen het melkquotum dit jaar weer los te laten. Stapsgewijs, zodat de melkprijs niet te hard onderuit gaat. Voor Nederland wordt verwacht dat het effect van de hogere productie zwaarder zal wegen dan het effect van de melkprijsdaling.