Bloemenvervoer steeds vaker per schip

bloemen steeds vaker vervoerd per schipDe teloorgang van de vrachtvloot van Martinair heeft ook gevolgen voor de Nederlandse bloemenhandel. Bloemenvervoer gaat steeds vaker per schip, en daarbij wordt lang niet altijd ons land aangedaan, meldt het AD van 10 april 2015.

Het vervoer van bloemen kan per zeecontainer tot circa de helft goedkoper dan per vliegtuig. De vracht wordt in dat geval gecombineerd met ander transport. Colombia, na Nederland de grootste snijbloemenexporteur ter wereld, vervoert al 15 procent van zijn productie per schip naar afnemers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Vervoer over zee is volgens de Rabobank zelfs zeker de helft goedkoper. In 2020 zou volgens de bank en bloemenveiling FloraHolland wel eens 30 tot 40 procent van de Colombiaanse oogst per zeecontainer vervoerd kunnen worden. Israël stuurde vorig jaar driehonderd containers naar Europa en ook Kenia, het grootste bloemen producerende land ter wereld, heeft het vervoer per schip inmiddels ontdekt.

Containertransport via Mombassa

Ook de Nederlandse bloemensector heeft voor de toekomst hoge verwachtingen van Kenia. Met Wageningen University werkt FloraHolland inmiddels hard aan containertransport via de haven van Mombassa. Doel daarbij is dat over een jaar of vijf 20 procent van de export per schip kan gaan. FloraHolland is er immers alles aan gelegen een grote rol te blijven spelen in de internationale handel.

Doordat de bloemen niet meer per se via ons land vervoerd hoeven te worden, wordt de Nederlandse handelspositie immers ondergraven. Zo gaan de Colombiaanse containers linea recta naar het Verenigd Koninkrijk. Ook gaat de handel niet langer exclusief via de veilingsystemen van FloraHolland. Met vijf containers bloemen naar Japan is de directe export vanuit Colombia nog klein. Maar Japan bijvoorbeeld ontvangt jaarlijks al rechtstreeks vierhonderd containers met bloemen uit Maleisië.