Bijna helft medewerkers logistiek en supply chain niet klaar voor de toekomst

medewerkers

Van alle medewerkers die werkzaam zijn in de logistiek en supply chain is bijna de helft niet klaar voor de toekomst. Maar liefst 40 procent zegt dat in zijn of haar huidige baan onvoldoende ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwe technische vaardigheden. 36 procent vindt dat er te weinig trainingen worden aangeboden om de kennis en vaardigheden actueel te houden. Dat blijkt uit het onderzoek Baan van de Toekomst van recruitmentexpert Hays, dat 350 medewerkers uit de sector ondervroeg over hun verwachtingen voor 2030.

Gekeken naar de huidige kennis en ontwikkelingsmogelijkheden, geeft 52 procent van de medewerkers aan dat zijn of haar kennis over technologische ontwikkelingen in de sector niet up-to-date is. Terwijl de ontwikkelingsmogelijkheden dus beperkt zijn, is zeker 90 procent van de ondervraagden van mening dat continue bijscholing van essentieel belang is om in de sector inzetbaar te blijven. Volgens 64 procent van de ondervraagden vormen artificial intelligence (AI) en big data in 2030 namelijk de basis voor iedere beslissing die in de sector gemaakt wordt. De sector staat volgens Hays dan ook voor de uitdaging om geschikte professionals te vinden passend bij de toenemende vraag en verdere automatisering.

Nieuwe banen en mogelijkheden

Uit het onderzoek blijkt ook dat de omvang van de logistieke en supply chain-sector groot is; bijna één op de tien werkende Nederlanders is in deze sector actief. Twee derde van hen is van mening dat 10 tot 30 procent van de huidige banen in 2030 verdwenen is door onder andere digitalisering, automatisering en robots. Anderzijds denkt 50 procent dat deze ontwikkelingen ook voor nieuwe banen en mogelijkheden zullen zorgen. Hierbij gaat het vooral om senior-profielen en middelmanagementposities. De planners van nu zijn naar verwachting in de toekomst high tech data-experts; zij verbinden mensen met logistieke data en nemen proactief besluiten. Wel blijven mensen nodig om controles uit te voeren, bij falende technologie of als wensen van de klant buiten de capaciteiten van de machines vallen.

Duurzaam ontwikkelen medewerkers enorm belangrijk

Volgens Sergio Koosman, Business Line Manager Experts van Hays Nederland, is duurzaam ontwikkelen van personeel om aansluiting te houden bij de logistiek in de toekomst enorm belangrijk. ‘Het besef is er al wel. Maar nu is het tijd actie te ondernemen door het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden. Dit is in veel vormen denkbaar, zoals ‘training on the job’, maar ook samenwerkingen met hogescholen en universiteiten. Voor veel bedrijven is dit heel belangrijk, maar het blijkt toch lastig te zijn. We zien dat het gemiddelde opleidingsniveau stijgt door onder andere automatisering, modernisering en een verschuiving van bijvoorbeeld vervoerskennis naar management skills. Daarnaast neemt alles wat we niet kunnen digitaliseren toe in waarde. Wanneer hiervoor het juiste talent gevonden en opgeleid wordt, kunnen enorm veel kansen in de logistieke en supply chain-sector benut worden.’