Besparen bij de inkoop met proceskostencalculator

industrie

Een prijskaartje hangen aan de verschillende soorten inkoopprocessen en inzichtelijk maken welk besparingspotentieel er bij indirecte inkoop onbenut blijft. Dat doet de proceskostencalculator van Mercateo. Met een focus op de potentie van een gedigitaliseerd proces laat de calculator zien op welke vlakken er tijd (en daarmee geld) kan worden bespaard.

Op basis van de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek in samenwerking met de Hogeschool voor Techniek, Economie en Cultuur in Leipzig, heeft Mercateo een (gratis) online calculator ontwikkeld waarmee het inkoopproces kan worden herzien. Het onderzoek, waaraan meer dan honderd bedrijven deelnamen, nam het inkoopproces onder de loep en bracht de gemiddelde hoeveelheid tijd die aan een stap in het proces wordt besteed in kaart. Er is daarbij gekeken naar zowel kleine als grote bedrijven in verschillende branches omdat de inkoopprocesstappen in alle branches vrijwel hetzelfde zijn.

Er zijn verschillende soorten inkoopprocessen te onderscheiden. ‘Je hebt een niet-gestandaardiseerd proces, een gestandaardiseerd, maar niet-gedigitaliseerd proces en een volledig gestandaardiseerd én gedigitaliseerd proces. Als je de tijd per processtap vertaalt naar kosten en vervolgens de prijskaartjes van de drie inkoopprocessen in verhouding brengt, dan zie je wat de kostenbasis is per processoort en waarop je kunt besparen door bijvoorbeeld te digitaliseren’, zegt Dorina von Heland, country manager van Mercateo Benelux.

Proceskostencalculator geeft overzicht inkoopproces

Ook al weten veel inkoopafdelingen intuïtief wat een bepaalde keuze oplevert, er zijn cijfers nodig om het vatbaar te maken voor de directie of leidinggevende. De proceskostencalculator geeft aan wat er momenteel wordt gedaan binnen het inkoopproces, wat er nog niet gedaan wordt en waar eventueel een oplossing voor gevonden dient te worden. ‘Krijg je als bedrijf minder capaciteit, groei je hard of ga je juist internationaal, dan is het nodig om bepaalde keuzes te kunnen onderbouwen.’

De online versie van de proceskostencalculator is een simpele versie waarbij het niet zozeer gaat om het calculeren van het exacte aantal euro’s dat bespaard kan worden, maar over de schaal van een eventueel probleem en de daarbij betrokken aspecten zodat een bedrijf op zoek kan naar een oplossing.