Berend Meijerink (42) – Kandidaat verkiezing SCP2016

Werkt als

Director Dairy Supply Chain bij FrieslandCampina. FrieslandCampina is een internationaal opererende zuivelcoöperatie, gevormd door leden-veehouders in Nederland, België en Duitsland.

Achtergrond

‘Na mijn studie in 1998 heb ik drie jaar bij Hoogovens gewerkt voor diverse Europese SAP-implementaties. In 2001 ben ik bij Campina gaan werken; eerst als Industrial Engineer, vanaf 2004 als hoofd planning en vanaf 2007 als supply chain manager van de divisie Ingrediënten. Sinds 2014 ben ik Dairy Supply Chain Director.’

Wat er momenteel op de agenda staat

‘Als Dairy Supply Chain Director ben ik verantwoordelijk voor de strategische, tactische en operationele verwaarding van alle zuivel binnen FrieslandCampina. Concreet betekent dit het optimaliseren van de vraag – demand – naar onze eindproducten, het aanbod – supply –  van melk van onze leden en het supply chain-netwerk – capacities – binnen FrieslandCampina. De planningshorizon waarop we acteren varieert. We kijken een periode van 13 weken, 18 maanden en vijf tot tien jaar vooruit: Wat is de behoefte? Wat denken we te verkopen? Wat zijn de prijzen? Wat verwachten wij dat de melkaanvoer doet? Welke producten gaan we hiervan maken? Ons product is net als olie; het bestaat uit verschillende componenten. Dit levert ook heel veel bijproducten op die we verwaarden in andere fabrieken.
De ene keer ben ik op de lange termijn bezig en de andere keer op korte termijn. Zo bleek eind 2015 dat onze fabrieken de snel stijgende melkaanvoer niet konden verwerken. Met grote investeringen in nieuwe fabrieken en uitbreiding van bestaande installaties voor een totaalbedrag van 2 miljard euro dachten we goed voorbereid te zijn op het afschaffen van het melkquotum. De melkaanvoer bleek echter zo snel te gaan dat we in gesprek moesten met onze aandeelhouders om een creatieve oplossing te verzinnen.’

Drijfveren

‘Wat deze functie zo interessant maakt, is het brede speelveld waarbinnen ik acteer, zowel in hiërarchie als in disciplines. We hebben niet alleen te maken met onze leden-veehouders, oftewel aandeelhouders en tegelijk ook onze leveranciers, en onze afnemers, maar ook met overheid in verband met nieuwe landbouwwetgeving.’