Benelux-transporteurs verwachten positieve invloed van digitalisering

Benelux-transporteurs

Tweederde van de transporteurs in de Benelux gelooft dat de toenemende digitalisering volgend jaar van positieve invloed zal zijn op hun activiteiten. Dat geeft de vervoerders uit de Benelux, samen met die uit Italië, een topscore op het gebied van digitalisering en innovatie in logistieke processen, blijkt uit een enquête van Transporeon Group onder meer dan duizend Europese wegvervoerders.

Aan het Transporeon-onderzoek namen meer dan duizend Europese wegvervoerders en logistiek dienstverleners deel. De totale groei van het bruto binnenlands product van de EU-lidstaten bedroeg in 2017 2,2 procent. In overeenstemming daarmee kijkt de overgrote meerderheid van de aan de enquête deelnemende vervoerders terug op een succesvol boekjaar.

Bijna 43 procent van de respondenten gaf zelfs aan in 2017 een omzetstijging van meer dan 5 procent te hebben behaald. Voor de Benelux lag dat percentage met 45 procent iets hoger dan het gemiddelde. Dat was ook het geval voor Frankrijk (44%), Polen (45%), het Verenigd Koninkrijk (49%) en Italië (50%). In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gaf slechts 33 procent van de vervoerders aan dat hun omzet met meer dan 5 procent was gestegen.

Ondanks de huidige problemen op transportgebied zijn vervoerders optimistisch over de toekomst. Meer dan 80 procent van de ondervraagde bedrijven verwacht dat er voor eind 2018 opnieuw een omzetstijging zal hebben plaatsgevonden. Vooral in de Benelux gaan de zaken goed. 85 procent van de vervoerders uit de Benelux verwacht dit jaar een verhoging van de jaaromzet.

Prijsstijgingen transportdiensten

Volgens de gegevens uit de Transporeon Transport Market Monitor stegen de prijzen voor transportdiensten in 2017 gemiddeld met 5,17 procent. De meerderheid van de vervoerders uit de Benelux verwacht dat de prijzen voor hun diensten in 2019 opnieuw met 1 tot 5 procent zullen stijgen. In de context van de verwachte economische groei in de Europese Unie zal het aanhoudende tekort aan transportcapaciteit waarschijnlijk toenemen.

Gevraagd naar de redenen voor de prijswijzigingen haalt 46 procent van de vervoerders het capaciteitstekort aan. Het lijkt erop dat de markt zich ontwikkelt tot een leveranciersmarkt. Dit plaatst vervoerders in een sterke positie, waardoor ze de prijs van hun diensten kunnen verhogen. Deze trend lijkt zelfs nog extremer in de Benelux: 63 procent van de vervoerders verklaart dat te weinig capaciteit de reden is voor de verwachte prijsstijging.

Zorgen om chauffeurstekort

Het grootste punt van zorg voor vervoerders is het huidige tekort aan chauffeurs en hun beschikbaarheid. 59 procent van de ondervraagde bedrijven zegt dat dit een grote impact had en heeft op hun activiteiten. Ook een reden tot zorg – bij 47 procent – zijn de diesel- en brandstofprijzen. Op lokaal niveau zien de vervoerders uit de Benelux een kleinere impact van brandstofprijzen op hun bedrijf: 36 procent.

Op de vraag ‘Welk effect verwacht u van de digitalisering op uw bedrijf in de toekomst?’ antwoordt 73 procent van de vervoerders uit de Benelux uit te gaan van een positief effect. Dat aandeel staat tegenover een internationaal gemiddelde van 67 procent. Het toont volgens Transporeon dat de carriers in de Benelux innovatief zijn en nieuwe manieren zoeken om hun logistieke processen te digitaliseren.