Edgar Beers wint finale met communicatie als wapen

Edgar Beers van Vanderlande ging na een spannende finale met drie aan elkaar gewaagde kandidaten aan de haal met de titel Supply Chain Professional 2015. Ook dit jaar bleek weer dat communicatie een sterk ontwikkelde competentie is van de finalisten en een onmisbaar wapen in het realiseren van samenwerking. Communicatie betekent niet alleen een visie uitdragen, maar vooral ook luisteren, maakte Beers tijdens zijn finalepitch in Rotterdam op 10 juni 2015 duidelijk.

 Door Marcel te Lindert

Authenticiteit, presentatie en het vermogen om over culturen heen te kijken. Dat waren enkele belangrijke selectiecriteria op basis waarvan de vakjury – samen met de supply chain professionals uit het publiek – Edgar Beers koos tot Supply Chain Professional 2015, voor Edith van Erp-Slot (Mars) en Peter Meyer (Brezan Automaterialen). ‘De kandidaten waren dit jaar zeer aan elkaar gewaagd. We hebben daarom voor een belangrijk deel gekeken naar de context waarin ze opereren. We hebben nu een zeer goede winnaar die opereert in een heel dynamische, zeer internationale, projectmatige omgeving die elke keer weer anders is. In zo’n omgeving is het extra goed als je met supply chain management het verschil weet te maken’, verklaart juryvoorzitter Jack van der Veen, hoogleraar SCM aan Nyenrode Business Universiteit.

Edith van Erp-Slot aan het woord tijdens de plenaire discussie

Beers gaf in zijn dankwoord aan dat hij ongelooflijk trots is en de winst in dit door Supply Chain Media en BLMC georganiseerde evenement echt niet had verwacht. ‘Ik ben blij dat ik het risico heb genomen om direct tegenover mijn peers te vertellen wat mijn visie is: dat we met supply chain management een stap vooruit kunnen maken. Het is een eer om op welke manier dan ook het komend jaar invulling aan deze uitverkiezing te geven.’ Na ontvangst van de vele felicitaties gaf Beers aan vooral blij te zijn met de kwalificatie authenticiteit van de juryvoorzitter. ‘Ik heb in het verleden zelf ervaren dat het lastig is om authentiek te blijven. Ik ben blij dat ik mij op dat punt heb kunnen ontwikkelen.’

Communicatie als wapen

Peter Meyer pitch

Peter Meyer houdt zijn pitch

Bij de start van de finale toonde Michel van Buren, jurylid en BLMC-directeur, het profiel van de supply chain professional, gebaseerd op assessments van alle deelnemers aan de voorgaande zeven verkiezingen. Opvallend was de hoge score op het gebied van communicatie, hoger dan andere competenties zoals besluitvorming en plannen/oplossen van problemen. ‘Dat is verklaarbaar als je bedenkt dat supply chain professionals opereren in ketens met partners die vaak tegengestelde belangen hebben. Communicatie is dan het enige wapen waarover ze beschikken.’

Edgar Beers gaf in zijn pitch van tien minuten een fraai voorbeeld daarvan. Hij vertelde over zijn ervaringen met zijn collega’s uit China, die ervan overtuigd zijn dat producten en mensen uit hun land minstens zo goed zijn als die uit Europa, alleen goedkoper. ‘Ze hadden daarom zelf een mat voor onze bagagesystemen ontwikkeld, met een ander materiaal en daardoor net iets goedkoper. Het duurde niet lang of ook onze salesmensen uit andere regio’s hadden die goedkope mat ontdekt. Met als gevolg dat we grote problemen kregen in Canada, waar die mat bij temperaturen van min vier graden stuk ging. Hoe kan het gebeuren dat we één artikelnummer hebben waaronder twee verschillende producten hangen en dat de kwaliteit niet is geborgd? Ik ben daarna veel naar China geweest, heb veel geluisterd en uiteindelijk een team gevormd van Aziatische en Europese collega’s dat samen de keuze voor producten heeft gemaakt. We produceren nu in China tien keer zoveel als vijf jaar geleden. We maken daar de mat die in Europa is ontwikkeld, alleen tegen lagere kosten.’

Dromers, durvers, denkers en doeners

Rondleiding Wartsila

Rondleiding bij Wärtsilä

Edith van Erp-Slot vertelde in haar pitch over de samenwerking met andere partijen in de retailmarkt om de beladingsgraad van vrachtauto’s te verbeteren. ‘We weten allemaal dat een groot maatschappelijk debat ontstaat als onze vrachtauto’s van glas zouden zijn en iedereen zou kunnen zien dat ze voor de helft leeg zijn’, stelt de market logistics director van Mars Nederland.

Onder regie van Kuehne + Nagel rijdt nu dagelijks een vrachtauto vanuit Veghel met producten van Unilever en Mars naar het dc van Spar in Noord-Holland. Daarvandaan rijdt die vrachtauto via een andere bestemming weer vol terug naar Veghel. ‘Dat levert op lange termijn voordelen op voor alle partijen, ook voor Spar dat nu vaker wordt beleverd en voor Kuehne + Nagel dat zijn middelen efficiënter kan inzetten. Om dit soort concepten te realiseren, hebben we dromers, durvers, denkers en doeners nodig. Als we naar alle vier luisteren, gaan we stappen zetten’, stelt Van Erp.

Peter Meyer, director supply chain bij Brezan, sprak als derde finalist over het belang van transparantie bij de samenwerking met ketenpartners, onder meer bij voorraadbeheer. ‘Op basis van business rules nemen we beslissingen over onze voorraad. Eén van die regels is dat een artikel in een filiaal op voorraad mag liggen als het meer dan drie keer per jaar wordt verkocht. Elke week rekenen we opnieuw door of een artikel nog het recht heeft om op die plek in de keten te liggen. Wij zijn daar transparant over, ook richting leveranciers. Wij willen aan hen kunnen uitleggen waarom

Edgar Beers

Edgar Beers

we bepaalde artikelen uit het assortiment nemen. Soms krijgen wij dan de opmerking terug dat een artikel nooit echt de kans heeft gekregen. Dan proberen we het nog eens een jaar en laten we zien wat het resultaat is’, stelt Meyer.

Meyer benadrukt het belang van het gebruik van Jip- en Janneke-taal. ‘Je moet mensen niet overdonderen met buzzwords, want dan verlies je het contact met mensen. In ons systeem staat bij elk artikel onderaan: ik ben dit artikel, wordt zoveel keer verkocht en heb deze positie in de keten. Het staat er echt, en het werkt.’