Bedrijven investeren te laat in smart supply chains

smart supply chains

Ruim driekwart van de bedrijven mist de vaardigheden en capaciteit om de supply chain verder te digitaliseren. Daarmee dreigen ze belangrijke voordelen mis te lopen, zoals een betere afstemming op de klantvraag, grote efficiëntievoordelen en hogere weerbaarheid tegen calamiteiten en andere verstoringen in de keten. En dat terwijl early adopters een kostenbesparing van 10 tot 15 procent realiseren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar smart supply chains van innovatie- en transformatieconsultant PA Consulting.

Het rapport ‘Power your potential: the value of the smart supply chain’ – opgesteld in samenwerking met de universiteit van Nottingham – verschijnt natuurlijk op een moment dat ketens wereldwijd ernstig worden verstoord door de uitbraak van het coronavirus. Risicoanalist Verisk Maplecroft verwacht dat het virus supply chains wereldwijd tot Q3 zal verstoren. Steeds meer leveranciers melden op dit moment toenemende problemen met leveringen en zien zich gedwongen hun prijzen en omzetverwachtingen bij te stellen.

Schade beperken

De betere inzichten en forecasting in smart supply chains maken het volgens PA Consulting juist mogelijk dergelijke risico’s beter te voorspellen, zodat eerder maatregelen genomen kunnen worden om de schade te beperken. Een smart supply chain is flexibeler, zorgt voor meer transparantie in alle processen en levert waardevolle inzichten in consumentengedrag. Het hele leveringstraject wordt efficiënter en leveranciers kunnen beter inspelen op de wensen van consumenten en veranderingen in de markt.

Meer dan honderd supply chain-experts over de hele wereld namen deel aan het onderzoek. 30 procent van hen weet naar eigen zeggen niet hoeveel waarde een intelligente supply chain zou kunnen toevoegen. Minder dan de helft (47%) toont specifieke interesse in de mogelijkheid om operationele kosten terug te dringen door supply chains ‘smarter’ te maken. Daarmee blijven volgens PA Consulting belangrijke kansen liggen om de bedrijfsresultaten aanzienlijk te verbeteren.

Betere klantgerichtheid

‘Digitale technologieën verbeteren niet alleen de prestaties en de kostenefficiëntie. De klantgerichtheid wordt sterk verbeterd doordat organisaties dankzij realtime inzichten precies op het juiste moment kunnen leveren. Dat voegt ontzettend veel waarde toe – aanzienlijk meer zelfs dan veel van onze klanten aanvankelijk hadden verwacht’, meldt Ricardo Tülkens, Partner Industrial Manufacturing bij PA Consulting. Volgens hem kunnen deze resultaten alleen behaald worden als er meer wordt geïnvesteerd en een heldere langetermijnvisie wordt uitgewerkt waarin alle beschikbare technologieën en kansen worden omarmd.

Het onderzoek toont aan dat er duidelijk behoefte is om veranderingen in de supply chain door te voeren. 61 procent van de respondenten in uiteenlopende branches, van life sciences tot de auto-industrie en van luchtvaart tot defensie, zegt van plan te zijn binnen drie jaar aanzienlijke verbeteringen door te voeren in de technologie van hun supply chain. Volgens PA Consulting schrikken veel organisaties echter terug voor de uitdagingen die bij zo’n proces komen kijken.

Tips voor stimuleren van vernieuwing

Vier tips van PA Consulting om vernieuwing te stimuleren: werk ideeën over een smart supply chain uit in een visie die aansluit bij doelstellingen en ambities van het bedrijf; breng de totale potentiële toegevoegde waarde in kaart door een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de hele supply chain; versnel de toepassing van technologie door voortdurend beschikbare opties te analyseren, te testen en te beoordelen op hun toegevoegde waarde, en tot slot: stimuleer het bedrijf om te handelen door te zorgen dat processen en medewerkers volledig gericht zijn op efficiëntie, flexibiliteit en uitmuntende dienstverlening.