Bedrijven in productieketens innoveren in supply chain finance

Internationaal opererende Nederlandse bedrijven kijken steeds vaker naar de rol die ze kunnen spelen in het financieren van de keten. Recentelijk is daardoor een vijfde fase van innovatie in de keten gestart gericht op financiering binnen de keten (supply chain finance). Dat blijkt uit een recent Engelstalig rapport van ING Economisch Bureau.

Nederlandse multinationals opereren in toenemende mate in wereldwijde productieketens. Net als andere internationaal opererende ondernemingen optimaliseerden zij achtereenvolgens de logistiek, productkwaliteit, innovatie en ecologische voetafdruk van productieketens. Nu kijken deze bedrijven in samenwerking met andere bedrijven, veelal hun toeleveranciers, hoe ze elkaar kunnen financieren.

Met de huidige liquiditeitsschaarste is de financiering van werkkapitaal weer een topprioriteit. De nieuwe stap van financiële innovatie biedt door samenwerking in de productieketen, mogelijkheden om zowel de financieringskosten voor leveranciers als afnemers te verlagen. Zo wordt additionele liquiditeit in de keten vrijgemaakt.

De eerste stappen op het gebied van deze innovatievorm zijn gericht op verlaging van het nettowerkkapitaal tussen een grote kopende partij en zijn leveranciers. E-invoicing en de integratie van verschillende vormen van handelsfinanciering tot één klantoplossing zijn de volgende stap. Door ook de ‘leveranciers van de leverancier’ te financieren worden de financieringskosten in de totale productieketen verlaagd en de transparantie vergroot. Financiële ketenintegratie biedt ondernemingen nu de kans om de toenemende complexiteit van wereldwijde productieketens in een financieel voordeel om te zetten.

> Bekijk een video met de belangrijkste bevindingen

> Download gratis het rapport