Bedrijven gebaat bij vaste route langs voorraadpunten

Het gebruik van een vaste route langs voorraadpunten om voorraadniveaus te balanceren, leidt niet tot een grote kostenstijging in vergelijking met het balanceren van voorraadniveaus via een willekeurige route. Dat blijkt uit onderzoek van Harmen Bouma, werkzaam als managementconsultant bij Bain & Company. Hij promoveerde in december aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp ‘The routed inventory pooling problem’.

In supply chains komt een groot deel van de kosten voort uit voorraden en transport. Daarom wordt veel onderzoek gedaan naar technieken en concepten die de voorraad- en transportkosten helpen te verlagen. Twee populaire onderzoeksgebieden zijn inventory routing, gericht op het vinden van optimale routes langs voorraadpunten, en inventory pooling, waarbij artikelen tussen voorraadpunten gedeeld worden om de totale voorraadniveaus en -kosten te minimaliseren.

Bouma beschouwt in zijn proefschrift een combinatie van beide onderwerpen. Vanwege de complexiteit van dat probleem veronderstelt hij dat voorraden alleen gedeeld kunnen worden door een vaste route te gebruiken. Een vaste route is gunstig voor bedrijven, aangezien het telkens opnieuw vinden van een goede route om tot een herverdeling te komen zeer tijdrovend is. Bovendien worden in de praktijk vaak meerdere producten tegelijkertijd herverdeeld en is het niet wenselijk om voor elk product een andere route te volgen.

De belangrijkste conclusie is dat de vaste route een goed alternatief vormt voor de situatie zonder routebeperkingen, omdat de meeste kostenvoordelen van het delen van voorraad worden benut. Dat is vooral het geval als de transportkosten niet te groot zijn.

>> Download de volledige dissertatie van Harmen Bouma