Bedrijfsmodel verandert door e-commerce

Er zijn grote veranderingen gaande in het traject dat een product aflegt richting de eindklant. Mede door de snelle groei van e-commerce, hebben traditionele afzetkanalen het zwaar. Groothandels en retailbedrijven staan voor een wijziging van hun bedrijfsmodel en met hen moeten alle gelieerde partijen in de logistieke keten de bakens verzetten. Dat is de algehele conclusie uit een seminar van Goevaers over e-logistics en business in Eindhoven op 14 mei 2014.

Dagvoorzitter Cor Molenaar liet zien dat Nederland aan de vooravond staat van veel grote veranderingen die een enorme impact zullen hebben op de economische verhoudingen tussen landen. Hij refereerde hierbij aan de wijzigingen in het wereldwijde bestedingspatroon en het menselijk gedrag.

Ook DPD merkt dat de consument veeleisender wordt. Michaël van Ooijen, topman van DPD, vertelde dat de pakketbezorger de omslag heeft gemaakt van B2B naar B2C om het serviceniveau te vergroten. De logistiek dienstverlener kent daarbij twee klanten: de partij voor wie het de bestelling uitvoert en de consument voor de bestelling bedoeld is. Die belangen lijken tegenstrijdig maar zijn het volgens Van Ooijen niet. Momenteel werkt DPD aan bezorging binnen een uur.

Locatiekeuze

foto Tom Horstink Archicom

Tom Horstink (Archicom)

Tom Horstink van ingenieursbureau Archicom en Bouwgrond.nl sprak over een aantal verschuivingen in de supply chain die impact hebben op de vestigingskeuze van bedrijven. Iedere schakel in de supply chain wordt klantgerichter. Mede daardoor keert hoogwaardige productie terug naar West-Europa. Volgens Horstink zou een industriële renaissance begonnen zijn. Er is steeds meer bekend over de herkomst en de bestemming van goederen waardoor het bundelen van lading mogelijk wordt.

Ook de volumegroei van overzeese goederenstromen, de wijziging in de afwikkeling hiervan via de Europese havens, investeringen in en de sturing op multimodaliteit en het risico dat het gunstige fiscale klimaat in Nederland op termijn niet langer houdbaar is, zal naar verwachting de toekomstige locatiekeuze van bedrijven beïnvloeden. Als kansrijke regio werd Brainport Eindhoven genoemd.

Volgens Peter Savelberg van het online business platform TristateCity, die een betoog hield over de kracht van zuidelijk Nederland als verbindend element tussen de Randstad en het Roergebied en de omgeving van Brussel, is krachtenbundeling een bittere noodzaak om internationale bedrijven te kunnen verleiden.