BAT betrekt 4PL’s in S&OP-proces

Kortere levertijden, hogere leverbetrouwbaarheid en lagere logistieke kosten: dat zijn de voordelen die British American Tobacco (BAT) heeft gerealiseerd door Kuehne + Nagel en DHL te betrekken bij sales & operations planning (S&OP). De beide logistiek dienstverleners treden op als 4PL en organiseren de volledige logistiek van de tabaksfabrikant, waarbij Kuehne + Nagel verantwoordelijk is voor de aanvoer van grondstoffen en DHL voor de distributie van het gereed product.

‘De communicatie met deze dienstverleners bleef lange tijd beperkt tot het verstrekken van een forecast op dagdagelijkse basis. Ze waren in het geheel niet betrokken bij het S&OP-proces dat we zes jaar geleden hebben geïmplementeerd. Nu delen wij alles met ze, behalve de financiële consolidatie’, vertelt Rolf Neise, global head of logistics operations van BAT.

Neise sprak tijdens Advancing S&OP to Integrated Business Planning, een meerdaags congres in Amsterdam. Kort voor hem toonde adviesbureau BearingPoint de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat meer dan driekwart van de bedrijven zijn ketenpartners niet of nauwelijks betrekt bij het S&OP-proces en daardoor belangrijke kansen laat liggen. BAT hoort nu bij het andere kwart van de bedrijven. DHL en Kuehne + Nagel schuiven maandelijks aan bij de S&OP-meetings waarin het demand- en supply-plan worden vastgesteld en waarbij de beschikbare capaciteiten en doorlooptijden worden besproken.

‘Zinvol, want met name bij zeevracht kunnen doorlooptijden van week tot week verschillen. Daarnaast betrekken wij de logistiek dienstverleners bij nieuwe productintroducties. Ook daar worden voor hen belangrijke zaken besproken, denk alleen al aan de opslagcondities voor nieuwe producten. Het is vervolgens hun taak om alle relevante informatie weer te delen met de verschillende dienstverleners die zij voor warehousing en transport inschakelen’, aldus Neise.

De integratie van de 4PL’s in het S&OP-proces levert een heleboel voordelen op die niet in harde cijfers zijn uit te drukken: een betere samenwerking, meer onderling begrip, meer inzicht in elkaars plannen en meer vertrouwen. Tot de kwantificeerbare voordelen rekent BAT kortere doorlooptijden, lagere logistieke kosten, een hoge leverbetrouwbaarheid en een kortere time-to-market voor nieuwe producten.

‘Daarnaast worden de assets beter benut, weet iedereen beter wat er moet gebeuren bij eventualiteiten en zijn we minder bezig met brandjes blussen’, aldus Neise, die eraan toevoegt dat de verbeterde samenwerking reden is geweest om de dienstverleners nu zelfs mee te nemen in gesprekken met klanten. ‘Alle partijen profiteren van deze samenwerking.’