‘Automotive moet af van overproductie’

Overproductie is het grootste probleem van de auto-industrie. Dat vindt autodeskundige Paul Nieuwenhuis van Cardiff University. Ook de heersende monocultuur in de sector moet aangepakt worden, meent Nieuwenhuis. Dat bericht het FD van 26 januari 2016.

‘Autofabrikanten verkopen nu een auto en doen daarna alsof die niet meer bestaat’, beschrijft Nieuwenhuis, verbonden aan het Centre for Automotive Industry Research van Cardiff University in Wales, het probleem rond de overproductie. In de automotive draait het volgens hem nog altijd om volume; het systeem is gebaseerd op schaalgrootte. Nieuwenhuis noemt het een erfenis van de massaproductie zoals die ontwikkeld werd door Henry Ford en Edward Budd.

Volgens de autodeskundige konden fabrikanten vanwege hun schaalgrootte ook niet anders dan zoveel mogelijk auto’s afzetten. Het probleem werd lange tijd verhuld door nieuwe groeimarkten aan te boren: China en India bijvoorbeeld. Maar nu ook de economie in deze opkomende markten stagneert, verwacht hij dat de productie snel inzakt. Hij adviseert de sector dan ook een businessmodel te vinden waarbij met lagere volumes toch winst gemaakt kan blijven worden.

Autofabrikant Morgan

Nieuwenhuis is ervan overtuigd dat het mogelijk is. ‘De afgelopen vijftien jaar hebben we alternatieve productietechnieken van carrosserieën bestudeerd. Daaruit is gebleken dat je ook winstgevend kunt zijn als je de schaal afstemt op een lager volume. Zo lag het break-evenpunt van de productie van de oorspronkelijke Renault Espace op 40.000 stuks in plaats van 80.000.’ Als ander voorbeeld noemt hij autofabrikant Morgan, die lage volumes produceert. Het bedrijf is winstgevend en heeft nooit iemand hoeven ontslaan.

Ander punt van zorg is de heersende monocultuur, aldus Nieuwenhuis in het FD. De twee basistechnologieën van de auto, de interne verbrandingsmotor en de stalen carrosserie, plus het vaak achterhaalde businessmodel – een auto verkopen en er vervolgens niet meer in geïnteresseerd zijn – maken daar deel van uit. Het goede nieuws is volgens de autodeskundige echter dat bestaande autofabrikanten langzamerhand wakker lijken te schrikken en belangrijke ontwikkelaars worden van elektrisch rijden.