Assessment helpt kandidaten verkiezing SCP in persoonlijke groei

Op 18 april krijgen de zes kandidaten van de verkiezing Supply Chain Professional 2012 een intensief assessment voor de kiezen. Het is niet alleen bedoeld om de jury te helpen de beste Supply Chain Professional van 2012 te vinden, maar het helpt de kandidaten ook in hun persoonlijke groei. ‘Met de wetenschap wat hun sterke en zwakke punten zijn, kunnen de kandidaten zich verder ontwikkelen’, vertelt Nicky van der Kramer van BLMC.

Voor de Supply Chain Professional-verkiezing is een bepaald profiel vastgesteld waaraan de winnaar moet voldoen. Gecertificeerd assessmentspecialist Van der Kramer stelde vervolgens op basis van dat profiel een assessment samen dat de jury moet helpen om de beste kandidaat te vinden. Tijdens het assessment wordt onder meer gelet op intelligentie en leiderschap. Daarnaast wordt gekeken naar de persoonlijkheid. Wat vinden de kandidaten belangrijk in hun functie en in hun carrière? En wat zijn hun competenties?

Wat dat laatste betreft let Van der Kramer op de top tien van competenties die uit eerder onderzoek naar voren zijn gekomen. De tien competenties zijn: visie, klantgerichtheid, duidelijk communiceren, problemen analyseren, samenwerken, plannen & organiseren, beslissen, leidinggeven, initiatief nemen en tot slot luisteren. ‘Deze tien competenties laten we stuk voor stuk in het assessment terugkomen.’, aldus Van der Kramer.

Openbare case
In het assessment zullen ook vakinhoudelijke kennis en ervaring aan bod komen. Wat weten de kandidaten over hun vakgebied? In hoeverre zijn ze bekend met de belangrijke thema’s op hun terrein? Voor welk deel van de supply chain zijn ze verantwoordelijk? Bovendien krijgen de kandidaten een case voorgelegd, een situatieschets die ze in de praktijk kunnen tegenkomen. ‘De vraag is welke aanpak ze kiezen en waarom’, vertelt Van der Kramer, die eraan toevoegt dat de case en de aanpak van de kandidaten openbaar worden gemaakt. ‘Op die manier kunnen andere professionals de kandidaten beter beoordelen en gefundeerd hun invloed uitoefenen tijdens de finale op 6 juni.’

Visie op het vakgebied
Tijdens het openbare deel van de voorverkiezing geven alle kandidaten tot slot ook nog een korte presentatie. Ze tonen dan hun kennis en kunde aan het publiek en vertellen over het meest aansprekende resultaat uit hun carrière. Ook wordt van hen verwacht dat ze hun visie op hun eigen carrière en het vakgebied in het algemeen met het publiek delen. ‘Deze presentatie is niet alleen bedoeld om de peers kennis te laten maken met de kandidaten en de nodige interactie op gang te brengen. Het biedt het eveneens de mogelijkheid om zichzelf te meten met de kandidaten’, besluit Van der Kramer.