Arbeidsinspectie meldt 350 overtredingen bij controle distributiecentra

Arbeidsinspectie

Bij controles op zo’n 180 distributiecentra (dc’s) verspreid over Nederland zijn door de Arbeidsinspectie 350 arbo-overtredingen geconstateerd. Tijdens de op 27 september gehouden en van tevoren aangekondigde inspecties werd specifiek gecontroleerd bij bedrijven die zich bezighouden met opslag, distributie, bezorging en transport.

Inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen en vaak was er ook sprake van valgevaar, zoals bij entresols zonder valbeveiliging, stellingen die niet stevig genoeg waren gemonteerd of te zwaar belast werden. Ook zagen inspecteurs meerdere onveilige machinewerkplekken. In 28 gevallen was de situatie zelfs zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct werden stilgelegd.

Bij de controles werd ook nadrukkelijk gekeken naar het aanrijdgevaar, het hebben van een verkeersplan en het vallen van hoogtes. Bij deze werkzaamheden blijken de meeste ongevallen te gebeuren. Verder werd gekeken naar de fysieke belasting van werknemers, omdat langdurige overbelasting kan leiden tot verzuim of blijvende arbeidsongeschiktheid. Op een veilige en gezonde manier werken voorkomt volgens de dienst uitval, letsel en kosten.

In Nederland zijn duizenden distributiecentra, vaak opererend in een specifieke sector. Uit eerdere inspectieresultaten en uit diverse evaluaties van arbeidsongevallen blijkt dat er veel onveilige en ongezonde situaties worden aangetroffen in dc’s. Dit jaar heeft de Arbeidsinspectie daarom al meer dan 300 inspecties uitgevoerd en vond ook deze actiedag plaats.

Controle wegvervoer

En ook in het goederenvervoer over de weg blijkt er het nodige mis. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voerden op 20 september eveneens controles uit: de ILT in Venlo en Mobiliteit en Vervoer in Zonhoven en Fernelmont.

De controles richtten zich vooral op de naleving van de rij- en rusttijden, het correct gebruik van de tachograaf en de aanwezigheid van de verplichte documentatie. Bij de controle van in totaal 49 vrachtwagens bleken zestien vrachtwagens in overtreding en werden in totaal 34 overtredingen vastgesteld.

In Nederland werden in totaal 26 vrachtwagens gecontroleerd; bij dertien daarvan werden overtredingen geconstateerd. In België werden 23 voertuigen gecontroleerd. Drie daarvan waren in overtreding met in totaal dertien misstanden.

Grensoverschrijdende samenwerking

Dankzij het Benelux-Verdrag van Luik uit 2014 kunnen inspectiediensten bij controles van goederenvervoer grensoverschrijdend samenwerken. De inspecteurs kunnen zodoende hun kennis van en ervaring met wegcontroles delen en de procedures beter op elkaar afstemmen.

De samenwerking brengt meer eenheid in het toezicht op en de handhaving van de Europese wetgeving met betrekking tot het wegvervoer van goederen. Het draagt daarnaast bij aan een eerlijke concurrentie tussen transportbedrijven, betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en de verkeersveiligheid.