Antifragiele bedrijven realiseren ook in onzekere tijden inkomstengroei

antifragiele bedrijven

Inkomstengroei realiseren in onzekere tijden? Het kan, hoewel slechts 9 procent van de supply chain-organisaties dit waarschijnlijk acht. Bedrijven die erin slagen hun supply chain antifragiel te maken, overleven echter niet alleen, maar weten ook te profiteren van die onzekerheid. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van analistenbureau Gartner.

Door Henrieke Wagenvoort

In een enquête gehouden onder 164 supply chain-professionals polste Gartner afgelopen juni hoe supply chains omgaan met onzekerheid. Waar 9 procent van de supply chain-organisaties nog denkt dat inkomstengroei mogelijk is, verwacht 28 procent geen winst of verlies in inkomsten, terwijl 63 procent van de respondenten rekent met een verlies aan inkomsten door blootstelling aan onzekerheid.

Antifragiliteit – het vermogen om wanorde om te buigen in kansen, mogelijkheden en groei – kan volgens Gartner de prestaties van supply chains in onzekere tijden transformeren en ondersteunt een groeiagenda. Door blootstelling aan onzekerheid biedt antifragiliteit zo bezien dus de mogelijkheid om te groeien. En hoe groter de blootstelling aan onzekerheid, des te meer kansen om te groeien.

Mindset

‘Een antifragiele supply chain begint met de mindset van de Chief Supply Chain Officer’, aldus Tim Payne, Vice President Analyst bij Gartner. ‘In plaats van te proberen onzekerheid uit de supply chain te houden, omarmen antifragiele supply chains onzekerheid, met als doel te leren, te evolueren en hun capaciteiten aan te passen op basis van verbeterde kennis ervan.’

Uit de analyse van Gartner kwam een selecte groep antifragiele vaardigheden naar voren die de CSCOs kunnen inzetten wanneer ze worden geconfronteerd met onzekerheid. Inzet van die vaardigheden maakt het 2,1 tot 4,9 keer waarschijnlijker om in moeilijke tijden inkomsten voor hun organisaties te genereren.

‘De onmogelijkheid om met onzekerheid om te gaan, wordt veroorzaakt door een verkeerde toewijzing van initiatieven aan de verkeerde strategie’, aldus Payne. ‘Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat meer dan 50 procent van de kerncapaciteiten van hun supply chains is opgezet om te proberen onzekerheid buiten de supply chain te houden. Deze overinvestering in een barrière om onzekerheid buiten te houden, belemmert feitelijk het vermogen om ervan te leren, waardoor de meeste supply chains vandaag de dag in een fragiele staat verkeren.’

Omgaan met onzekerheid

CSCOs doen er volgens Gartner goed aan hun huidige vermogen om met onzekerheid om te gaan te beoordelen, zodat passende strategieën kunnen worden toegepast om te evolueren naar een antifragiele supply chain-status. Waar veerkrachtige supply chains tijdens onzekere perioden dan misschien geen verlies lijden, blijft de focus gericht op het buitenhouden van de meeste onzekerheid. Dat beperkt vaak de mogelijkheid van organisaties om ervan te leren en leidt tot ‘veerkracht-moeheid’.

‘Een antifragiele mindset daarentegen verandert de wijze waarop CSCOs hun capaciteiten benaderen en vormgeven, ook op het gebied van geïntegreerde planning, ROI-berekeningen, supply chain redundancy en het beoordelen van onzekerheid’, aldus Payne. ‘Ons onderzoek toont aan dat een selecte groep vaardigheden bijzonder effectief is om een supply chain in een antifragiele staat te brengen.’

Top 6 antifragiele vaardigheden

Gartner stelde naar aanleiding van de onderzoeksresultaten een top 6 samen van antifragiele vaardigheden voor het behalen van winst in onzekere tijden. De vaardigheden met de meeste impact voor supply chains zijn:

  • Besluitvormingsprocessen en samenwerking: het mogelijk maken van dynamische besluitvormingsprocessen tijdens onzekerheid (4,9x meer kans op een positief inkomsteneffect).
  • ROI-berekeningen voor supply chain-investeringen: het beoordelen van de waarde van investeringen als gevolg van onzekerheid op verschillende tijdstippen (4,5x).
  • Het managen van de evaluatie van onzekerheid: het uitvoeren van een hoog niveau van experimenten in de supply chain om deze te testen (3,7x).
  • Supply Chain Redundancy: overtolligheid (bijvoorbeeld voorraad, capaciteit, meerdere leveranciers) beschouwen als een investeringsmogelijkheid (3,6x).
  • Supply Chain Planning: een focus op end-to-end planningsbeleid (kansen, opties, drempels) op de lange termijn en nauwkeurige functionele kortetermijnplanning (2,5x).
  • Monitoring, aanpassingen en responsiviteit: op afstand monitoren om alleen in te grijpen als beleidsregels worden overtreden en lokale belanghebbenden de bevoegdheid geven om binnen de beleidsregels aanpassingen te doen (2,1x).