Amsterdamse fabriek maakt brandstof uit plastic

plastic

Afval gebruiken om brandstof te maken. Dat is de insteek van Bin2Barrel, dat in Amsterdam een nieuwe fabriek gaat bouwen voor het recyclen van plastic.

Bin2Barrel is een Nederlandse onderneming die zich toelegt op de verwerking van plastic dat nu nog wordt verbrand. Er wordt volgens het bedrijf nog altijd veel afval gestort op stortplaatsen of verbrand in afvalverbrandingsinstallaties; oplossingen die niet duurzaam zijn.

Anderzijds is volgens het bedrijf sprake van een groeiend tekort aan fossiele brandstoffen en worden veel technologieën gebruikt om energie op te wekken uit bronnen als zon, wind en biomassa om fossiele brandstoffen te vervangen en de CO2-uitstoot hiervan terug te dringen. Die gegevens gecombineerd leidden tot het idee afval te gebruiken voor het maken van brandstof.

Investeerders

Het initiatief voor de Amsterdamse plasticfabriek komt van ondernemer Paul Harkema en zijn compagnon Floris Geeris. Ook het Havenbedrijf Amsterdam, de Australische investeringsmaatschappij Iges en de David Hart Groep participeren in Bin2Barrel. Een groep investeerders is inmiddels bereid gevonden een bedrag van 28 miljoen euro in de nieuwe fabriek te steken.