Allianz: brand en explosie veroorzaken grootste schades

Allianz

De komende jaren zullen cyberrisico’s en de invloed van nieuwe technologieën een steeds grotere invloed krijgen op industriële schades. Toch blijven brand en explosie de grootste claims veroorzaken voor verzekeraars en hun verzekerden, meldt Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). De andere overgrote meerderheid van schades komt voort uit technische of menselijke fouten, alhoewel natuurrampen als orkanen en bosbranden de afgelopen twee jaar ook voor grote kostenposten zorgden.

In de recent gepubliceerde Global Claims Review onthult AGCS de belangrijkste oorzaken van industriële schades in het grootzakelijk segment. Het wereldwijde onderzoek richtte zich op meer dan 470.000 verzekeringsclaims vanaf 2013, met een totale schadelast van ongeveer 58 miljard euro.

‘Het rapport belicht de steeds grotere risico’s voor bedrijven en hun verzekeraars’, meldt Philipp Cremer, Global Head of Claims bij AGCS. ‘In de verstrengelde en geglobaliseerde bedrijfsomgeving van vandaag nemen financiële exposures toe als gevolg van geografische waardeconcentratie – vaak in gebieden met een hoog risico – en van het domino-effect van wereldwijde supply chains en netwerken’, aldus Cremer.

Nieuwe technologieën

‘Als we kijken naar de toekomst brengen nieuwe technologieën naast voordelen ook risico’s en schades met zich mee’, zegt Cremer. Ze bieden volgens hem echter ook de mogelijkheid om schades te voorkomen of te beperken en het proces rond schaderegeling voor de klanten te verbeteren.

In het rapport van Allianz staan de statistieken van schades in dertien verschillende landen en analyses van schadetrends in verschillende sectoren, zoals luchtvaart, scheepvaart en energie, maar ook verschillende branches zoals Property, Engineering, Liability, Marine en Financial Lines.