Alles is relatief

Het mooie van een blog schrijven aan het einde van het jaar is dat je alle recht hebt om beschouwend dingen te mogen weergeven. De tijd van relativering, bezinning is weer volop aangebroken. Bedrijven likken hun wonden of romen hun winsten af. Toch blijft bij veel mensen op dit moment de prangende vraag, hoe goed of slecht gaat het met ons?

Zeker in deze roerige tijden wil iedere rechtgeaarde logistiekeling toch status kunnen bepalen en acties uitzetten om te kunnen verbeteren en te anticiperen op wat er gaat gebeuren in de toekomst. Het ligt namelijk in het supply chain-bloed opgesloten om dit soort onzekerheden te lijf te gaan en de rotsen die onder de wateroppervlakte liggen just in time te omzeilen.

Gelukkig komen we wat verder met de theorievorming van Galilei en Einstein, zij waren namelijk de bedenkers van DE RELATIVITEITSTHEORIE. Voor de duidelijkheid, de relativiteitstheorie gaat uit van het volgende principe: De wetten van de mechanica zijn dezelfde voor waarnemers in twee stelsels die eenparig (een beweging die geen versnelling of vertraging kent) ten opzichte van elkaar bewegen. Zulke stelsels noemt men inertiaalstelsels.

Simpel gezegd: het is voor diezelfde twee waarnemers onmogelijk om aan de hand van de wetten van de mechanica te bepalen wie van beiden een absolute beweging uitvoert of mogelijk stilstaat. Dit heeft als direct gevolg dat er alleen relatieve en geen absolute snelheden bestaan – vandaar de naam relativiteitsprincipe.

Heerlijk dit soort theorieën vol van natuurkundige principes, maar ze zijn ook eenvoudig om te slaan naar ons dagelijks werken. Ze kunnen namelijk eenvoudig verklaren aan ons uitleggen of dat we ons goed of slecht moeten voelen.

Volgens de logica van de relativiteitstheorie is het namelijk een onmogelijke opgave om hier een zinnig antwoord te kunnen geven, aangezien het geheel afhankelijk is van hoe je ten opzichte van je referentiepunt staat en wat er wordt gemeten en wie beweegt.

Heel eenvoudig uitgelegd: balans opmaken is een subjectieve interpretatie van de realiteit en het moment waarop je de positie ten opzichte van waar je staat is bepalend. Net als KPI’s, SLA’s en dergelijke geven aan hoe goed je het doet, maar zeggen niets over waar je heen gaat.

Dus gaat het nou goed of slecht met ons en de economie? Natuurlijk is het een roerige en competitieve tijd, maar het is ook maar net hoe je je voelt en waar je je aan spiegelt, dus laat je vooral ook niet gek maken …

Dat is toch relativering!

René Geujen is Business Development Manager bij Goodman