Alfons van Woerkom: ‘Betere supply chain van medicijnen redt mensenlevens’

Een eind maken aan aids, tbc en malaria door de juiste medicijnen beschikbaar te stellen op de juiste plek. Dat is het doel van The Global Fund. Alfons van Woerkom is tweeënhalf jaar geleden gevraagd om zijn supply chain-kennis in te zetten voor deze non-gouvernementele organisatie (ngo). ‘We zijn erin geslaagd om momenteel in zestien landen de supply chain meer data-driven te maken en te sturen op beschikbaar-heid van medicatie. Dat is een gigantische stap voorwaarts in de bestrijding van deze drie ziekten.’

Door Mirjam Hulsebos

Alfons van Woerkom heeft zijn hele carrière in de supply chain van Unilever gewerkt, met een kort uitstapje naar Starbucks. Hij deed brede internationale ervaring op in inkoop en logistiek van fast moving consumer goods. ‘Ik kom vanuit een wereld waar het ketendenken op hoog niveau staat en waar je verbeteringen tot ver achter de komma zoekt. Een financieel gedreven wereld bovendien. Het contrast met mijn huidige werk is groot. Het draait in de supply chain van medicijnen voor ontwikkelingslanden niet om geld, maar om mensenlevens. Alle partners zijn van ontzettend goede wil, maar ze ontberen vaak de kennis om ketenbreed te denken. Daardoor barst het van de suboptimalisaties die op andere plekken in de keten juist voor verstoringen zorgen, waardoor het effect van investeringen vaak tegenvalt. Het is geweldig om daar met mijn kennis en ervaring verandering in te kunnen aanbrengen en het rendement van investeringen te vergroten.’

Hoe ben jij bij een ngo terechtgekomen?

‘Ik werkte voor Unilever in Sydney. Eén van de projecten was het opzetten van een supply chain control tower. Daarvoor huurde ik ook externe expertise in, onder meer van John Gattorna. Hij woonde bij mij om de hoek, we hadden regelmatig contact. Hij was betrokken bij de Bill & Melinda Gates Foundation en vroeg of ik voor die organisatie een tweedaagse workshop wilde verzorgen over het opzetten van een supply chain control tower in Afrika. Een half jaar later belde de Gates Foundation opnieuw, of ik het nog eens wilde doen want ze hadden concrete plannen om een nieuwe Afrikaanse control tower op te tuigen voor medicatie op het gebied van aids, malaria en tuberculose. Dat werd dus The Global Fund. Na afloop van die tweede workshop kwam de vraag of ik geen oren had naar een uitstapje bij deze ngo. Ik had geen plannen om Unilever te verlaten, maar ik was wel zo ongeveer klaar in mijn werk in Azië, dus we voerden al oriënterende gesprekken over een andere baan. Unilever stond ervoor open om mij voor achttien maanden te detacheren bij The Global Fund. Dat is later zelfs drie jaar geworden, waarvan ik er nu 2,5 op heb zitten.’

Wat is de rol van The Global Fund?

‘Onze belangrijkste taak is het helpen bouwen van goed functionerende supply chains voor malaria-, aids- en tbc-medicijnen. Die supply chains zijn heel gefragmenteerd. In ieder land is het bovendien anders georganiseerd. Er zijn grofweg twee modellen: aan de ene kant van het spectrum staat een volledig government owned model waar de overheidsbureaucratie leidend is. En aan de andere kant een privately owned and private operated model waar overheden de regisseur van de keten zijn, maar de uitvoering in handen is van bedrijven. Dat tweede model kent vaak betere resultaten, maar het is nog altijd verre van optimaal. De funding voor beide modellen komt voornamelijk uit donaties. Je ziet vaak dat veel van die donaties terechtkomen bij één ketenonderdeel. Dat onderdeel wordt met dat geld verbeterd, maar de rest van de keten groeit niet mee. Sterker, het resultaat is soms dat de keten als geheel slechter gaat functioneren. Je ziet ook vaak dat naar aanleiding van een ramp of publiciteit er ineens veel geld in één land terechtkomt, terwijl de verbetermogelijkheden in buurlanden misschien veel groter zijn. Onze rol is om donateurs te helpen bepalen waar hun geld de meeste toegevoegde waarde heeft. Vervolgens helpen we de partijen goed samen te werken, zodat de businesscase die wij opstellen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Een voordeel is dat wij toegang hebben tot een netwerk van supply chain professionals die met pensioen zijn of bijna gaan en die hun kennis graag op een maatschappelijk relevante manier willen inzetten, bijvoorbeeld door een paar weken op locatie te helpen bij het opzetten van een project. Zij kunnen bijvoorbeeld overheden helpen bij het stellen van de juiste vragen, zoals: hoe ga je om met masterdata? Of: met welke aspecten houdt een goede forecast rekening?’ … … …

Alfons van WoerkomMeer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal>>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 3 – 2019.