Albert Heijn door pech achtervolgd

Albert Heijn

Het zat Albert Heijn de afgelopen weken bepaald niet mee. Eerst was daar de storing op AH.nl waardoor klanten geen boodschappen konden bestellen. Vervolgens woedde er een brand in het distributiecentrum (dc) in Tilburg met alle gevolgen van dien en tot overmaat van ramp was er ook nog sprake van een datalek, waardoor accounts van AH.nl toegankelijk waren voor andere klanten.

Op 23 september zorgde een storing op de website AH.nl er ’s ochtends voor dat klanten urenlang hun boodschappen niet online konden bestellen. Op de website kregen zij bij de door hen gewenste producten steeds de melding ‘tijdelijk uitverkocht’. De storing bleek het gevolg van een IT-probleem en trof een deel van de klanten. Pijnlijk voor Albert Heijn die juist fors inzet op e-commerce en de capaciteit dit jaar en in 2021 geleidelijk aan opschroeft naar 220.000 bestellingen per week.

Flinke leveringsproblemen door brand

Erger was echter de brand op 14 oktober in het dc in Tilburg. Het vuur startte in de cabine van een vrachtwagen die aan het dock stond en zorgde voor aanzienlijke schade. Achtduizend pallets met verswaren gingen verloren. Het leidde tot flinke leveringsproblemen. Zo’n 120 filialen van de supermarkt bleven ruim een week lang verstoken van groente, fruit en zuivel. Experts menen dat AH door de brand miljoenen is misgelopen. Of, zoals retaildeskundige Paul Moers het formuleerde: ‘Dit doet de Albert Heijn godvergeten veel pijn.’

Datalek

En daar kwam op 16 oktober nog een datalek overheen. Een aantal AH.nl-accounts was die dag toegankelijk voor andere klanten; een gevolg van werkzaamheden aan het systeem. AH kreeg geen klachten van klanten over ongewenste toegang tot hun account, wel was er een melding van een klant die de gegevens van een andere klant kon inzien. Albert Heijn heeft zijn klanten gewaarschuwd alert te zijn op vormen van spam en phishing. Ook zegde de grootgrutter toe het voorval uitvoerig te zullen onderzoeken en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.