Agrifirm Feed bespaart 2,4 miljoen met uitbesteding transport

Agrifirm Feed heeft met ingang van 1 januari 2014 al het transport van diervoeders naar klanten uitbesteed. Zestig procent van het transport was al in handen van logistiek dienstverleners, maar nu heeft de diervoederfabrikant ook de resterende veertig procent extern ondergebracht. De logistiek dienstverleners Nijhof-Wassink en Ecotrans nemen het bulktransport over, JCL Logistics verzorgt het transport van zak- en stukgoed. De uitbesteding levert Agrifirm een kostenbesparing van 2,4 miljoen euro op.

Door Marcel te Lindert

Door al het transport af te stoten, kan Agrifirm Feed zich concentreren op zijn kernactiviteiten. Bovenal is uitbesteding goedkoper. De chauffeurs bijvoorbeeld vallen voortaan onder de cao beroepsgoederenvervoer, die de mogelijkheid biedt om chauffeurs flexibeler in te zetten. De lonen volgens het cao beroepsgoederenvervoer zijn daarnaast lager dan de cao granen van Agrifirm, maar de verschillen worden voor de overgenomen chauffeurs gecompenseerd.

Agrifirm-vrachtwagenDe drie logistiek dienstverleners hebben daarnaast de mogelijkheid om de vrachtauto’s efficiënter in te zetten. Agrifirm Feed is bijvoorbeeld afgestapt van vaste afleverdagen voor zak- en stukgoed naar klanten. ‘Bovendien hebben we afgesproken dat minimaal zeventig procent van de bulkauto’s onze kleuren heeft en dedicated voor ons rijdt. De andere auto’s kunnen door de logistiek dienstverleners flexibel worden ingezet’, vertelt Bas Strijbosch, manager logistiek centrum van Agrifirm Feed.

Transportplanning

De uitbesteding heeft alleen betrekking op de uitvoering van het transport vanaf de zeven productielocaties in Nederland. De regie over het transport blijft bewust in handen van Agrifirm Feed. ‘De reden is dat de transportplanning volledig geïntegreerd is met de productieplanning. Neem bijvoorbeeld de twee locaties in Oss en Drachten, waar we rundveevoeders produceren. Die zijn 140 uur per week in bedrijf, terwijl het aantal silo’s voor opslag van gereed product beperkt is. Een strakke transportplanning is dan vereist om ongestoord te kunnen produceren. De vrachtauto’s van onze logistiek dienstverleners zijn daarom zes dagen per week onderweg naar klanten en staan ’s nachts op ons terrein voor extra silocapaciteit’, aldus Strijbosch.

Crossdock-centrum

De bulkauto’s van Nijhof- Wassink, Ecotrans en de overige logistiek dienstverleners vervoeren het mengvoer van Agrifirm Feed direct van de productielocaties naar de boeren die een order hebben geplaatst. Voor het transport van zak- en stukgoed is een ander concept geïmplementeerd. Zendingen voor boeren in een straal van tachtig kilometer rondom een productielocatie worden direct uitgeleverd, de andere zendingen gaan eerst naar het agrarisch crossdock-centrum van JCL Logistics in Tiel. Daar worden de goederen van diverse klanten in de agrarische sector gebundeld. ‘Dit crossdock-centrum hebben we in november vorig jaar geopend. Het stelt ons in staat om de dropdichtheid te vergroten en het aantal transportkilometers te reduceren, wat een positief effect heeft op het milieu en de transportkosten’, vertelt Erik Groot Wassink, managing director van JCL Logistics.

Zestien maanden

De eerste ervaringen met de uitbesteding van het transport zijn positief. ‘Wij zien geen verschil in prestaties’, stelt Strijbosch, die aangeeft dat het volledige uitbestedingstraject maar liefst zestien maanden in beslag heeft genomen. ‘De drie logistiek dienstverleners hebben niet alleen het transport, maar ook onze vrachtauto’s en chauffeurs overgenomen. Een belangrijke eis was dat de chauffeurs het plezier in hun werk zouden behouden. Zij hebben daarom een grote rol gespeeld in de keuze van de drie logistiek dienstverleners. Er is bijvoorbeeld een klankbordgroep geformeerd, dat een lijst met meer dan honderd vragen van chauffeurs heeft opgesteld. Deze aanpak heeft gewerkt. De chauffeurs zitten goed op hun plek’, vertelt Strijbosch.