Afscheid van Ad van Goor

Wie geen les van hem persoonlijk heeft gehad, heeft ongetwijfeld wel les gehad uit een van zijn boeken. Zo ook de redacteuren van SCM. Heel wat logistici leerden de grondbeginselen van de logistiek van Ad van Goor, een Nederlandse bedrijfseconoom en hoogleraar logistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  En nu gaat hij met pensioen. Aankomende vrijdag 30 september 2011 geeft de professor zijn afscheidscollege bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Joep Schrijvers, auteur van het boek ´Hoe word ik een rat, interviewde de in 1948 geboren Van Goor voor de rubriek ´Boekenkast´ op Managementboek.nl. Schrijvers:  ‘Zijn kennis van de bedrijfseconomie, de logistiek en supply chain is indrukwekkend. Toch is hij altijd de doener, de practicus gebleven met een grote liefde voor de werkvloer. Hij is als Drent geboren en gemaakt uit turf, jenever en achterdocht, naar eigen zeggen. Hij was ooit de kroonprins van het familiebedrijf totdat alles anders liep.’

Doctorstitel
Van Goor vertelt in het interview in Groningen economie te zijn gaan studeren en dat hij er is gebleven. Toen hij klaar was, kon hij werken bij Amro, Philips en de Brilmij, maar zijn toenmalige hoogleraar Bosman stelde Van Goor voor om te promoveren en Bosman te helpen een marketingafdeling op te zetten. Van de vier P’s uit de commerciële economie – product, prijs, promotie en plaats – was de laatste ‘P’ nog niet ingevuld. Plaats en distributie. Recruiters zeiden dat zijn doctorstitel geen enkele meerwaarde zou hebben, dus besloot Van Goor het te doen. ‘Nieuwsgierigheid en de vrijheid om te onderzoeken dreven mij’, aldus Van Goor

Van Goor zit volgens auteur Joep Schrijvers in het centrum van de logistiek en zakelijke dienstverlening. Als iemand zicht heeft op wat de trends zijn, dan toch wel hij. Van Goor: ‘Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen in ons vak. De eerste is die wat ik noem: van binnen naar buiten. Vroeger keken we in de logistiek vooral binnen bedrijven: het houden van lage voorraden, het inrichten van optimale magazijnen. Nu kijken we vooral naar buiten: hoe zien de ketens eruit waarvan die bedrijven deel uitmaken? Hoe kunnen we die optimaliseren? In ons vak proberen we niet meer één bedrijf efficiënt te laten werken maar hele ketens. Er is daar veel winst te behalen.’

Afscheid
Van Goor, die sinds 1986 hoogleraar is, neemt op vrijdag 30 september 2011 afscheid in de vorm van een afscheidssymposium met als titel ‘Supply Chain 2020’. In zijn oratie ‘Supply Chain Train’ maakt Ad van Goor een treinreis langs de ontwikkelingen binnen logistiek en supply chain management.

Binnen het vakgebied van de leerstoel logistiek is de laatste jaren veel aandacht voor het onderwerp supply chain management. Er bestaat veel verwarring over dat begrip, mede afhankelijk van de gekozen invalshoeken. In zijn afscheidscollege maakt Ad van Goor een treinreis langs de ontwikkelingen binnen logistiek en supply chain management.

Van Goor concludeert dat supply chain management absoluut niet alleen vanuit een logistiek perspectief mag worden onderzocht. Vooral het vakgebied commerciële distributie heeft zeer veel ervaring met samenwerking tussen retailers onderling. Maar ook samenwerking tussen consumenten onderling en producenten onderling kan van die kennis profiteren. Daarmee is Van Goor terug bij zijn roots. Gepromoveerd in de commerciële distributie, daarna dertig jaar werkzaam in de logistiek, constateert hij dat beide vakgebieden veel inniger moeten samenwerken om de uitdagingen van Nederland Logistiek-land of Nederland Supply Chain-land aan te kunnen.