Afname van verstoringen in mondiale supply chains

verstoringen

De supply chains wereldwijd zijn het afgelopen jaar gestabiliseerd. Het aantal verstoringen nam met 5 procent op jaarbasis af, meldt Resilinc in een rapport over de belangrijkste oorzaken van supply chain-disrupties. De data werden verzameld door Resilinc’s EventWatch AI, een 24/7 database voor risicomonitoring.

De top 5 van verstoringen bestond het afgelopen jaar achtereenvolgens uit fabrieksbranden, fusies & overnames, arbeidsverstoringen, verkoop van bedrijven en fabrieksstoringen. Fabrieksbranden behielden voor het vijfde opeenvolgende jaar hun positie als de nummer 1-disruptie, met 2848 meldingen. Dit aantal daalde echter met 21 procent ten opzichte van 2022, toen sprake was van een recordhoogte.

Ook fusies en overnames, samen met de verkoop van bedrijven, staan in de top 5 van verstoringen van de supply chain voor 2023. Terwijl het aantal meldingen van fusies en overnames met 14 procent daalde ten opzichte van 2022, steeg het aantal meldingen voor bedrijfsverkopen juist met iets meer dan 7 procent.

Arbeidsverstoringen

Een opmerkelijke nieuwe toevoeging aan de top 5 voor 2023 waren de arbeidsverstoringen. Met een stijging van 89 procent op jaarbasis hadden arbeidskwesties een grote impact op industrieën wereldwijd. Arbeidsverstoringen zoals stakingen, materiaaltekorten, stopzettingen en ontslagen zorgden voor aanzienlijke disrupties. De top 5 wordt gecompleteerd door fabrieksstoringen, die een stijging van 16 procent lieten zien.

Het aantal verstoringen over het algemeen stabiliseert echter. In sommige gebieden met een historisch hoog risico neemt het zelfs aanzienlijk af. Wel was er in andere opkomende risicogebieden sprake van een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Met name het aantal meldingen van faillissementen nam met 190 procent fors toe; het is de grootste stijging van alle risicogebeurtenissen die Resilinc volgt. Stijgende rentetarieven, hardnekkige inflatie en opgebouwde bedrijfsschulden tijdens historisch lage renteperiodes zouden aan het hoge aantal bedrijfsfaillissementen ten grondslag liggen.

Extreem weer

Andere opmerkelijke trends die uit de data van Resilinc naar voren komen, zijn onder meer een toename van meldingen met betrekking tot extreem weer (bosbranden +26% en tornado’s +108%); financiële risico’s (winstwaarschuwingen +103% en bedrijfsherstructureringen +79%); ESG- en compliance-risico’s (meldingen met betrekking tot acties van de FDA/EMA/OSHA +73% en meldingen met betrekking tot boetes +66%); en cyberaanvallen (+34%).

De vijf meest verstoorde industrieën waren life sciences, healthcare, general manufacturing, hightech en automotive. Deze specifieke industrieën hadden in 2023 voor het derde jaar op rij de meeste impact.

WarRoom

Van alle 16.103 verzonden EventWatch AI-meldingen had meer dan de helft (55%) genoeg impact om een WarRoom te creëren – virtuele platforms in het Resilinc-dashboard waar klanten en hun leveranciers communiceren en samenwerken om verstoringen te beoordelen en op te lossen.

Database EventWatch AI van Resilinc verzamelt wereldwijd 24/7 informatie; het volgt daarvoor nieuws over 400 verschillende soorten verstoringen via 104 miljoen bronnen, waaronder traditionele nieuwsbronnen, social media-platforms, nieuwsdiensten, video’s en overheidsrapporten.