Adviesbureaus eindelijk in rustiger vaarwater – Consultancy Subway Map

De Nederlandse adviesmarkt lijkt in de loop van 2014 eindelijk weer in rustig vaarwater te komen. Na het faillissement van het algemene adviesbureau BoerCroon laten de grote accountants- en adviesbureaus PwC, Deloitte en EY positieve financiële resultaten zien met een groeiend  aandeel in consulting. De meeste supply chain-adviesprojecten in Nederland betreffen Sales & Operations Planning en het ontwerp voor nieuwe distributiestructuren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse inventarisatie van Nederlandse supply chain-adviesbureaus door Supply Chain Magazine voor de SCM Consulting Subway Map 2014-2015.

De teloorgang en het faillissement van het bekende adviesbureau BoerCroon domineerde dit jaar het nieuws over de Nederlandse markt van consulting. In maart 2014 gaven de bestuurders van BoerCroon in een interview in het FD aan zich te willen specialiseren in de uitvoering van strategie en ‘operational excellence’. Maar deze hernieuwde focus bleek onvoldoende. Boer-Croon ging in november 2014 failliet na een terugval van het aantal adviesopdrachten; de goedlopende interim-tak heeft een doorstart gemaakt.

Ook andere algemene Nederlandse adviesbureaus als Berenschot, Twynstra Gudde en BMC hebben moeilijke jaren achter de rug vanwege gebrek aan specialisatie. Bovendien hebben zij concurrentie gekregen vanuit de bovenkant van de markt nu internationale strategische adviesbureaus zoals McKinsey zich steeds meer begeven op het gebied van Lean-projecten. Tegelijkertijd breiden de grote accountantskantoren zoals Deloitte en PwC hun adviespraktijk verder uit. PwC nam hiertoe in 2013 het strategische adviesbureau Booz over. Accountants- en adviesbureaus PwC, Deloitte en EY laten dit jaar positieve financiële resultaten zien met een groeiend aandeel in de adviestak, bij Deloitte zelfs met negen procent.

Minder uurtje-factuurtje

Omdat de adviesmarkt nog steeds behoorlijk onder de druk staat, komen consultingfirma’s met nieuwe diensten als alternatief voor het uurtje-factuurtje. McKinsey biedt met de zogenoemde McKinsey Solutions sinds kort zijn klanten op basis van een abonnement toegang tot een databank met kennis. En de IT-adviestak van KPMG heeft een eigen Warehouse Management Systeem voor klanten ontwikkeld. Het in 2007 opgerichte consultingbureau ChainBalance biedt advies over voorraadmanagement en forecasting met behulp van een te huren softwareoplossing (Sofware-as-a-Service). Ook softwarebedrijven als Ortec en Slimstock begeven zich meer in de adviesmarkt. Vanwege de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt op middelmanagement storten verschillende dienstverleners, zoals BLMC en Inspired-Professionals zich op het leveren van interimprofessionals. Maar dit segment is geen gemakkelijke aangezien het bureau Process Improvers in oktober 2013 failliet is gegaan en Riverland in dezelfde periode moest reorganiseren.

Toch blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Supply Chain Magazine onder adviesbureaus dat er nog steeds veel adviesprojecten worden uitgevoerd. Ongeveer één op de vijf supply chain-adviesprojecten betreft het opzetten of verbeteren van het proces Sales & Operations Planning bij opdrachtgevers. Dit is wel verklaarbaar aangezien software ter ondersteuning van dit proces het meest populair is op dit moment. Als tweede type adviesproject eindigde het herontwerp en optimalisatie van het supply chain-netwerk. Veel ondervraagde bureaus noemden dit type als meest aansprekende voorbeeldproject. De bepaling van de supply chain-strategie, procesverbeteringen via de Lean-methodologie en verbetering van de sourcing waren de drie overige goed scorende type projecten, elk met ruim tien procent van het totaal.

De Consultancy Subway Map werd voor het eerst gepubliceerd in Supply Chain Magazine december 2014 – Talent.

Download: SCM Consultancy Subway Map 2014-2015