E-Fulfilment Hub komt met actieprogramma om koppositie Limburg veilig te stellen

e-Fulfilment Hub

Hoe kan Limburg haar internationale koppositie op het gebied van (pan-Europese) e-fulfilment behouden en ook nog eens verder uitbouwen? Om antwoord te kunnen geven op die vraag is door e-Fulfilment Hub via een co-creatiesessie met tientallen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen een concreet actieprogramma samengesteld. Het programma wordt op 28 juni gepresenteerd onder de naam ‘Limburg: Fulfil your Future’.

Limburg is de logistieke hotspot van Europa dankzij haar strategische geografische ligging, vele distributiecentra en logistiek dienstverleners en goede multimodale infrastructuur. In de sterkste groeimarkt binnen de logistiek, e-fulfilment, draait het behalve om logistieke competenties echter ook om een veranderend arbeidsmarktbeleid en ICT-toepassingen als kunstmatige intelligentie en blockchain. Deze en andere competenties zullen ontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden om de concurrentie voor te kunnen blijven.

Met de oprichting van e-Fulfilment Hub in 2016 wordt geprobeerd om diverse regionale organisaties te verenigen en kennis te delen. De samenwerking tussen Limburgse logistieke, ICT- en e-fulfilment-partijen heeft inmiddels een visiedocument en bijbehorend actieprogramma opgeleverd, met als doel het e-fulfilment-domein duurzaam in te bedden in de regio.

Disruptieve trends geïdentificeerd

Tijdens een interactieve co-creatiesessie werden de belangrijkste, meest disruptieve trends geïdentificeerd die de toekomst van e-fulfilment – en de positie van Limburg als logistieke hotspot – gaan bepalen. Hieruit kwamen de opkomst van cross-border e-commerce, het belang van digitalisering en het groeiende tekort aan logistieke arbeidskrachten als meest bepalende trends naar voren.

Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven gingen vervolgens met elkaar in gesprek om te bepalen hoe zij hierop in moeten spelen om de toekomst van Limburg als e-fulfilment hotspot veilig te stellen. Het volledige actieprogramma dat richting geeft aan de noodzakelijke acties is veelomvattend. Samenwerking tussen diverse competenties, branding van de sector, het opstellen van een digitale agenda en een betere aansluiting met (middelbaar) onderwijs zijn slechts enkele belangrijke acties.

Presentatie actieprogramma

Het actieprogramma zal op 28 juni tijdens een seminar door de Limburgse koplopers gepresenteerd worden. Bij deze door e-Fulfilment Hub georganiseerde bijeenkomst in kasteel De Keverberg komen alle organisaties die innovatie binnen e-fulfilment essentieel vinden samen en worden kennis en ideeën uitgewisseld om de logistieke kracht van Limburg verder te ontwikkelen. Organisaties die interesse hebben om zich hierbij aan te sluiten, zijn van harte welkom.