ABN-Amro: verduurzamen logistieke sector is belangrijkste uitdaging nu

Saloodo!

De economische vooruitzichten voor de sector Transport & Logistiek zijn goed. De ondernemingen in de branche moeten echter verder kijken dan de economische groei de komende jaren, meldt ABN-Amro in de sectorprognose voor de maand april. Een aantal thema’s grijpt volgens het rapport diep in op het verdienmodel van logistieke bedrijven: het personeelstekort, de verduurzaming van transportmiddelen en lading én geopolitieke spanningen. Volgens de bank biedt de huidige periode van hoogconjunctuur de ondernemer echter een uitgelezen mogelijkheid voor nieuw beleid.

De Nederlandse economie groeit in 2018 en 2019 flink en ook de eurozone, Duitsland en Frankrijk laten grote economische groei zien. Hier kan de sector Transport & Logistiek van profiteren, aldus ABN-Amro.

Vooral het wegtransport heeft een goed jaar achter de rug. Het volume steeg met 1,5 procent en de omzet met 5,9 procent: de sterkste omzetgroei sinds 2007. In 2018 blijven wegtransporteurs op de goede weg met een verwachte volumegroei van 2,0 procent. Zo profiteren zij vooral van de sterke groei van de bouwsector, die ook in de komende jaren waarschijnlijk doorzet.

Daarnaast worden over de weg veel online bestellingen vervoerd en deze markt blijft naar verwachting ook sterk groeien. Hierdoor presteert de logistieke dienstverlening eveneens goed. Zo steeg de omzet van opslagbedrijven in 2017 met 4,9 procent. Naar verwachting blijft de omzetgroei van logistieke dienstverleners – zoals expediteurs en opslagbedrijven – in 2018 en 2019 relatief hoog, met respectievelijk 6,0 procent en 5,0 procent.

Hoge personeelstekorten

Ondanks de verwachte groei worden de logistieke ondernemers geremd door een aantal factoren, waaronder hoge personeelstekorten. Zo gaf 21,1 procent van de ondernemers in het eerste kwartaal van 2018 aan dit als een belemmering te ervaren.

Daarnaast speelt de onzekerheid rondom de impact van de brexit een belangrijke rol in de toekomst van de logistieke sector. Zo moeten wegtransporteurs zich voorbereiden op langere wachttijden bij de douane wanneer deze in werking treedt, waarbij de extra douaneformaliteiten gaan leiden tot hogere transportkosten.

Toch biedt de brexit volgens ABN-Amro ook kansen voor sommige transportsectoren. Dat geldt vooral voor de short sea-sector, als Nederlandse havens na de brexit als alternatief voor Britse havens worden gebruikt. Ook kunnen logistieke ondernemers volgens ABN-Amro niet om verduurzaming heen.

Verduurzamen sector

De groei van steden zorgt voor meer transport in de stad, waardoor geluidsoverlast en luchtvervuiling toenemen. ‘De logistieke sector kan de nadelige gevolgen beperken en vooral het wegtransport kan hierbij een voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld door elektrisch transport of door het bundelen van ladingen’, zegt Madeline Buijs, Sector Econoom Transport en Logistiek van ABN-Amro.

‘Verder wordt duurzaamheid ook in de logistieke dienstverlening steeds meer de norm. Zo wordt in logistiek vastgoed steeds vaker gebruikgemaakt van nieuwe technologie en worden panden steeds duurzamer. De financiële slagkracht van bedrijven is momenteel groter door de hoogconjunctuur. Daarom is dit hét moment om te investeren in het verduurzamen van de logistieke sector’, aldus Buijs.