ABN-Amro: uitgangspunten voor transportsector positief

Shypple

De macro-economische uitgangspunten voor de transportsector zijn positief. Het vertrouwen van de ondernemers in de verschillende branches is echter wisselend. Dat blijkt uit de door ABN-Amro nieuw gepubliceerde Stand van Transport: Positieve uitgangspunten voor de transportsector.

Volgens het rapport doet de Nederlandse economie het beter dan verwacht. In het eerste kwartaal van 2017 groeiden vooral de goederenuitvoer en de bedrijfsinvesteringen. Ondanks dat de economische groei in het eerste kwartaal van 2017 wat lager was dan verwacht, blijven de vooruitzichten voor de Nederlandse economie gunstig. Ook is het consumentenvertrouwen flink verbeterd.

Wisselende stemming ondernemers

De stemming onder ondernemers in de verschillende branches in de transportsector is wisselend. Ondernemers in de zee- en kustvaart zijn negatief gestemd over de bedrijvigheid in hun sector, de prijzen die ze kunnen vragen, hun personeelssterkte en het verwachte economische klimaat. Binnenvaartschippers zijn ook betrekkelijk negatief, maar toch wat positiever over hun personeelssterkte.

Ondernemers in het goederenvervoer over de weg zijn positief gestemd over de prijzen die ze kunnen vragen en hun personeelssterkte, maar zijn wat negatiever over de bedrijvigheid en het economische klimaat. Het sentiment van ondernemers actief in de opslag is in het eerste kwartaal van 2017 wat verbeterd. Ook logistieke dienstverleners zijn positiever, behalve over de verwachte bedrijvigheid.

Toename internationale goederenstromen

De internationale goederenstromen blijven flink toenemen. Zowel het vervoerde volume via Schiphol als via de Haven Rotterdam nam in het eerste kwartaal van 2017 hard toe. Het vervoerde volume via Schiphol groeide in het begin van 2017 zelfs nog harder dan de wereldhandel. Op langere termijn kunnen de capaciteitsproblemen van Schiphol echter ook het aantal vrachtvluchten gaan raken.