ABN-Amro: logistiek moet nu al voorsorteren op schone stadsdistributie

schone stadsdistributie

Om de steden ook in de toekomst leefbaar te houden, moet de logistieke sector snel serieus werk maken van de transitie naar een schone stadsdistributie. Initiatieven op dat vlak verdienen in een versneld tempo navolging, meent ABN-Amro. Verladers, logistiek dienstverleners en brancheorganisaties zijn zich echter momenteel nog te weinig bewust van de urgentie hiervan, aldus de bank.

Door de sterke economische groei zet de verstedelijking van Nederland sneller door dan verwacht. Het gevolg is volgens ABN-Amro dat grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in versneld tempo verstopt dreigen te raken. Zo leidt de verstedelijking tot een flinke stijging van het vrachtvervoer, omdat retail- en horecabedrijven bevoorraad moeten worden. De logistiek rond bouwprojecten gaat zorgen voor een forse stijging van het bouwverkeer en ook de groei van online consumentenbestedingen en bijbehorende pakketdiensten gaat zijn tol eisen.

Kansrijke initiatieven voor slimme oplossingen op het gebied van stadsdistributie verdienen volgens ABN-Amro dan ook een bredere toepassing. De logistieke sector zou volgens de bank samen met ketenpartners serieus werk moeten maken van de overgang naar een schone stadsdistributie. Als voorbeeld wordt de uitstootvrije winkelbevoorrading van binnensteden genoemd, die mogelijk is door het slim combineren van laad- en loslocaties of het creëren van ‘hubs’ aan de rand van de stad, waar goederen worden verzameld en met elektrische voertuigen naar de stad worden vervoerd.

Een ander voorbeeld zijn bouwprojecten waarvan de logistieke operatie vanuit één centraal verzamelpunt wordt uitgevoerd, met als resultaat een hogere efficiency, snellere oplevering én lagere CO2-uitstoot. ABN-Amro is van mening dat dergelijke oplossingen in een versneld tempo navolging verdienen. Onderzoek van de bank en Logistiek.nl wijst echter uit dat verladers, logistiek dienstverleners en brancheorganisaties zich nog te weinig bewust zijn van de urgentie hiervan. Want hoewel 87 procent van de ondervraagden vindt dat het goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet, stelt 61 procent dat de sector onvoldoende in actie komt om een reorganisatie van de stadsdistributie vorm te geven.

Krachten bundelen

Alleen door de krachten in de keten te bundelen en samen te werken met lokale overheden, kan de logistieke sector stappen zetten om de transformatie te realiseren, meent ABN-Amro. ‘Bundeling van innovatiekracht en logistieke kennis maakt de weg vrij naar een schonere stad. Alle spelers moeten hun gezamenlijke ambities hierbij als uitgangspunt nemen en zich laten inspireren door de early adopters van een schone stadsdistributie’, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN-Amro.

‘Digitalisering en nieuwe technologie – zoals robotisering en sensortechnologie, maar ook grootschalige implementatie van elektrisch vervoer – gaan helpen om dit in een hogere versnelling te brengen. Dit betekent dat je moet accepteren dat innovatie een kostprijs heeft en andere risico’s met zich meebrengt. Door deze kosten en risico’s vanuit een gezamenlijke ambitie met elkaar te delen, leiden kansrijke innovaties tot een succesvolle transitie. Alleen zo blijven de steden ook in de nabije toekomst leefbaar’, aldus Banning.