‘Hoge spoortarieven schaden vestigingsklimaat Nederland’

Aart Klompe, de nieuwe voorzitter van KNV Spoorgoederenvervoer, gaat zich hard maken voor een betere concurrentiepositie van goederenvervoerders op het Nederlandse spoor ten opzichte van het buitenland. Dat is volgens hem niet alleen in het belang van de vervoerders, maar ook van de klanten en het Nederlandse vestigingsklimaat, meldt het FD van 19 februari 2016.

Klompe, tot voor kort topman van DB Schenker Rail Nederland, werd in die hoedanigheid vanuit de overheid geconfronteerd met een paar onaangename verrassingen. Eerst kreeg hij bij het Lenteakkoord over de begroting van 2013 een verhoging van de gebruikersvergoeding op het spoor voor de kiezen. En in 2015 bepaalde de Autoriteit Consument en Markt dat de vergoeding voor regionale personenvervoerders te hoog was en dat het verschil moest worden bijgepast door de goederenvervoerders.

In zijn nieuwe functie als belangenvertegenwoordiger van de goederenvervoerders wordt nu dus veel van Klompe verwacht. Gelukkig is de relatie met Den Haag – flink bekoeld door de genoemde maatregelen – inmiddels weer wat verbeterd. In december werd met de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu een beperkte verdere tariefsverhoging afgesproken. Het ministerie paste zelf drie miljoen euro bij om dit te bereiken.

Nieuw tarievensysteem

Er is bovendien een nieuw tarievensysteem in de maak, dat met ingang van 2018 op basis van Europese normen de tarieven bepaalt. Het systeem moet voorkomen dat bij begrotingsmalaise problemen in de toekomst opnieuw op de spoorgoederenvervoerders worden afgewenteld. Als uitgangspunt geldt dat de tarieven niet hoger mogen zijn dan de markt kan dragen. Volgens Klompe liggen de tarieven eigenlijk al te hoog. Hij pleit dan ook voor een gefaseerde verlaging om een gelijk speelveld te creëren met omliggende landen.

Verlaging van de tarieven is volgens Klompe niet alleen van belang voor de spoorvervoerders binnen Nederland en bij het internationaal transport, maar ook voor grote klanten in de chemie en de staalindustrie. Hij wijst er verder op dat het voor de positie van Rotterdam van groot belang is dat de aansluiting naar Duitsland goedkoper wordt, vooral voor wat betreft het containertransport. De kosten voor het gebruik van het spoor van Nederland naar Zuid-Duitsland zijn volgens KNV namelijk ruim 13,5 procent per kilometer hoger dan bij de route Bremen/Hamburg en München.

Vestigingsklimaat

‘Je moet er niet aan denken dat een te duur spoor een beslissende factor wordt in het vestigingsklimaat. Of dat de kosten ertoe bijdragen dat de groei in de zeehavens, naast Rotterdam ook Amsterdam, Delfzijl, Terneuzen en Vlissingen, terugvalt. Ook een logistiek centrum als Venlo is van eminent belang’, aldus Klompe in het FD. Het spoor is volgens hem de belangrijkste manier van goederen vervoeren over lange afstanden naar Polen, Zuid-Duitsland, Italië en Frankrijk. Wat betreft containervervoer is er volgens de KNV-voorzitter bovendien sprake van een belangrijk milieuvoordeel.