Aantal overnames in industrie en productie trekt weer aan

overnames

Hoewel het aantal fusies en overnames in industrie en productie de afgelopen tijd flink daalde, is het perspectief voor de lange termijn rooskleurig. Dat stelt Niels Beckers, overnamespecialist bij Match Plan Fusies en Overnames. De eerste helft van 2023 was echter het minst actieve halfjaar sinds 2019; er werden in die periode slecht 170 deals gesloten.

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de dagelijkse productie van de Nederlandse industrie de afgelopen vier kwartalen flink is afgenomen. De productie keerde daardoor ongeveer terug naar het niveau van begin 2020. De terugloop deed zich vooral gelden in de drankindustrie (-11%), de machine-industrie (-11%) en de basismetaalindustrie (-10%).

‘De daling die zich de afgelopen maand voordeed, is vooral toe te schrijven aan een krimp bij zowel de vraag- als de aanbodzijde. Dit had een negatieve impact op de overnamemarkt’, meldt Beckers op Consultancy.nl. Door de stijging van de rente werd het voor bedrijven bovendien duurder om financiering voor fusies en overnames te verkrijgen. Dat maakt het sluiten van deals minder aantrekkelijk.

Opleving sector

Toch is Beckers van mening dat de sector de komende maanden weer zal opleven. Die overtuiging baseert hij gedeeltelijk op de ingezette prijsdaling voor gas en elektriciteit. Ook lijkt de rente te stabiliseren, waardoor er volgens de overnamespecialist minder onzekerheid voor bedrijven is. Daardoor kunnen deze bedrijven ook met meer zekerheid hun businesscases en financieringsplannen opstellen.

Daarnaast wordt het steeds belangrijker om te produceren vanuit een bepaald voorraadniveau. Tijdens de coronapandemie werden flinke voorraden opgebouwd door een lagere afzet van goederen en productie die al in de pijplijn zat. Na de pandemie werd de dagelijkse productie daarom teruggeschroefd. Inmiddels lijkt het keerpunt echter te zijn bereikt. Beckers: ‘De productie moet dan worden opgestart om aan de vraag te kunnen voldoen en de voorraadniveaus op een gezond niveau te houden.’

Nieuwe technologieën

Volgens Beckers spelen er in de industrie- en productiesector verder enkele langetermijntrends, die er volgens hem toe zullen leiden dat de overnameactiviteit weer zal toenemen. De noodzaak om in te spelen op nieuwe technologieën als automatisering, kunstmatige intelligentie en data analytics bijvoorbeeld. Willen bedrijven concurrerend blijven, dan zullen ze deze volgens Beckers moeten omarmen.

‘Het ontwikkelen van dergelijke technologieën vereist echter aanzienlijke financiële middelen en tijd’, stelt Beckers. Reden voor bedrijven om hun vizier te richten op ondernemingen die deze technologie al in huis hebben en openstaan voor een overname of fusie. ‘Dit stelt bedrijven in staat om op een snellere en efficiëntere manier hun bedrijfsprocessen te transformeren’, aldus Beckers.

Verduurzaming en reshoring

Verduurzaming is ook zo’n langetermijntrend waar bedrijven zich steeds vaker op richten. Zeker binnen industrie en productie, met een hoge uitstoot van CO2, is de druk om te verduurzamen groot. Juist voor bedrijven in deze sector is het volgens Beckers interessant ervoor te kiezen niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar (bedrijfs)processen te verduurzamen door middel van fusies en overnames.

Tenslotte is ook reshoring volgens Beckers een belangrijke trend voor de lange termijn. De coronapandemie en geopolitieke spanningen zorgden voor flinke verstoringen van de supply chain, waardoor veel bedrijven weer dichter bij huis willen produceren. Vooral bedrijven in de industrie- en productiesector kunnen volgens hem de weerbaarheid van hun supply chain verbeteren door hetzij een overname, hetzij een fusie met lokale ondernemingen.

Bron: Consultancy.nl