Checklist Optimized Transport Management

Optimized Transport Management lijkt te gaan over het optimaal plannen van routes en truckbelading voor het eigen wagenpark. Maar dit geïntegreerde transportmanagement is echter juist voor de opdrachtgevers (verladers) belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden, tegen een zo hoog mogelijke klanttevredenheid.

Veel verladers besteden uitvoering en management van transport uit aan logistiek dienstverleners. Deze logistiek dienstverleners zullen uiteraard voor zichzelf de transportplanning optimaliseren. Maar het is niet altijd duidelijk of dat ten goede komt aan de opdrachtgever. Meer en meer bedrijven richten daarom een eigen logistics control tower op waarmee ze zelf de regie nemen voor optimaal transportmanagement. Een geïntegreerd Transport Management Systeem (TMS) in een dergelijke control tower levert idealiter het gewenste inzicht in alle zendingen, voor zowel de opdrachtgever als zijn klanten. Het helpt de inefficiënties uit de planning te halen en zo optimale zendingen te creëren, de juiste vervoerder te selecteren en middels een interface of webportal met de vervoerder te communiceren over de transportopdracht, status-updates en facturatie.

Heeft uw bedrijf al een geïntegreerd transportmanagement, of dienen processen eerst te worden geoptimaliseerd? Informore en Supply Chain Magazine hebben een checklist opgesteld om inzichtelijk te maken of uw bedrijf over Optimized Transport Management beschikt. Beantwoord de tien vragen en achterhaal of uw bedrijf onder de maat, redelijk of slim (optimaal) ingericht is.

Download: Checklist Optimized Transport Management